എന്റെ പ്രതിച്ഛായ വളച്ചൊടിക്കാൻ ബിജെപി ആയിരക്കണക്കിന് കോടികൾ ചെലവഴിച്ചു; “പപ്പു” വിളിയിൽ പ്രതികരണവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

പണം, അധികാരം, അഹങ്കാരം എന്നിവയല്ല സത്യമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ബിജെപിയെ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി