സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ മാതാവ് പഓല മൈനോ നിര്യാതയായി; സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു

ഓഗസ്റ്റ് 23ന് മക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കുമൊപ്പം സോണിയ ഗാന്ധി മാതാവിനെ മരണത്തിന് മുന്നെ കണ്ടിരുന്നു.