ബിജെപിക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല; ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ബിജെപിയെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല: രാഹുൽ ഗാന്ധി

അടുത്ത 150 ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധി കണ്ടെയ്‌നറിൽ തുടരും. ചില കണ്ടെയ്‌നറുകളിൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ബെഡ്‌സ്, ടോയ്‌ലറ്റുകൾ, എസി എന്നിവയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.