‘ഒരു രാജ്യം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്’ 2029 മുതൽ നടപ്പിലാക്കും: അമിത് ഷാ

കേന്ദ്രത്തിലെ ബിജെപി സർക്കാർ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായും ജഡ്ജിമാരുമായും നിയമ