സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഇറാനിയൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് നർഗസ് മുഹമ്മദിക്ക്

സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മോശമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഇറാനിലെ മുൻനിര മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ് എംഎസ് മുഹമ്മദി