പ്രൊഫഷണലുകൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല; ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് നിരയെ വിമർശിച്ച് ഗവാസ്‌കർ

ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം ചാനലായ സ്‌റ്റാർ സ്‌പോർട്‌സിനോട് സംസാരിച്ച ഗവാസ്‌കർ ഇന്ത്യൻ ബൗളിംഗ് ആക്രമണത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു.