തുറമുഖം പ്രേക്ഷകരുടെ കാത്തിരിപ്പുകള്‍ക്ക് അവസാനം കുറിച്ച്‌ മാര്‍ച്ച്‌ പത്തിന് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നു

നിവിന്‍ പോളിയെ നായകനാക്കി രാജീവ് രവി ഒരുക്കുന്ന തുറമുഖം പ്രേക്ഷകരുടെ കാത്തിരിപ്പുകള്‍ക്ക് അവസാനം കുറിച്ച്‌ മാര്‍ച്ച്‌ പത്തിന് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നു.