പാക് ഐഎസ്ഐക്ക് വേണ്ടി ചാരപ്രവർത്തനം; മുൻ ബ്രഹ്മോസ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ്

മുൻ ബ്രഹ്മോസ് എയ്‌റോസ്‌പേസ് എഞ്ചിനീയർക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെയും കർശനമായ ഒഎസ്എയിലെയും വിവിധ വകു