പോലീസ് എസ് എഫ് ഐക്കാര്‍ക്ക് കരിങ്കൊടി കാണിക്കാന്‍ അവസരം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു; കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധവുമായി ഗവർണർ

നിങ്ങൾ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇങ്ങനെയാണോ സുരക്ഷ ഒരുക്കുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ഗവര്‍ണര്‍ ഉന്നയിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരു