ഹാർലി-ഡേവിഡ്‌സൺ ഏഴ് 120-ാം വാർഷിക പതിപ്പ് ബൈക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു

വാർഷിക സ്‌പെഷ്യൽ മോട്ടോർ ബൈക്കുകൾ സങ്കീർണ്ണമായ നിറത്തിലും ഡിസൈൻ കോമ്പിനേഷനിലും വരുമെന്ന് അമേരിക്കൻ നിർമ്മാതാവ് പറഞ്ഞു