പ്ലസ് വണ്‍ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി; പുതിയ ബാച്ചുകള്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്ററി, ഐടിഐ, പൊളിടെക്‌നിക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സീറ്റുകള്‍ കൂടി കണക്കാക്കി ഹയര്‍ സെക്കന്ററിയില്‍ സീറ്റുകള്‍ ഉറപ്പാക്കും