നെതന്യാഹു ഹമാസിനെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു; വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2009 നും 2020 നും ഇടയിൽ തടസ്സമില്ലാതെ ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റിനെ നയിക്കുകയും 2022 ഡിസംബറിൽ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്ത നെതന്യാഹു,