വോട്ടേഴ്‌സ് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് വ്യാപകമായി പേരുകൾ വെട്ടുന്നു; പരാതി നൽകി കെ സുധാകരൻ

വോട്ടര്‍മാര്‍ സ്ഥലത്തില്ല എന്ന് ബിഎല്‍ഒമാര്‍ തെറ്റായ വിവരം നല്‍കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെറ്റായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയി