സിസോദിയ ഒരു സന്യാസി; അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ശാപം നേരിടേണ്ടിവരും: കെജ്രിവാൾ

അഴിമതിയിൽ നിന്നും 'മാഫിയ രാജ്' യിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് തന്റെ പാർട്ടിക്ക് അവസരം നൽകണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.