കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നവർ; വികസനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു: കർദ്ദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി

കേരളത്തിലെ വിവിധ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഏഴ് ബിഷപ്പുമാരുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്നലെ മുതൽ വാർത്തയായിരുന്നു.