ആധുനിക ക്രിക്കറ്റിൽ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ വലിപ്പം പ്രസക്തമല്ല: ആർ അശ്വിൻ

ഈ പ്രവണത തുടർന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കളി ഏകപക്ഷീയമാകുമെന്ന് അശ്വിൻ കരുതുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു മികച്ച ബൗളർ തൻ്റെ ചുവടുപിടിച്ച്