ഫോണുകളുടെ ചാര്‍ജര്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒഴിവാക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട് ഈ മൊബൈൽ ബ്രാൻഡും

മുംബൈ: ഫോണുകളുടെ ചാര്‍ജര്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒഴിവാക്കാന് പ്രമുഖ മൊബൈല്‍ ബ്രാന്‍ഡായ ഒപ്പോയും. ഓപ്പോ തങ്ങളുടെ മൊബൈലുകളുള്‍പ്പടെയുള്ളവയ്ക്ക് ചാര്‍ജിംഗ് അഡാപ്റ്റര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്