കൊച്ചിയില്‍ മയക്കുമരുന്നുമായി മൂന്ന് നിയമവിദ്യാര്ത്ഥികള് പൊലീസ് പിടിയിൽ

കൊച്ചി: മയക്കുമരുന്നുമായി മൂന്ന് നിയമവിദ്യാര്ത്ഥികള് പൊലീസ് പിടിയില്. പാലക്കാട് പട്ടാമ്ബി സ്വദേശികളായ ശ്രീഹരി, സൂഫിയാന്, മലപ്പുറം സ്വദേശി അജ്മല് ഷാ