ഭർത്താവ് ചെയ്താലും ബലാത്സംഗം ബലാത്സംഗം തന്നെ; ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ മൗനം വെടിയണം: ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി

ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികൾ ഹോട്ടൽ വിൽക്കുന്നത് തടയാൻ കുടുംബത്തിന് പണം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇരയുടെ അമ്മായിയപ്പൻ തനിച്ചായിരുന്നപ്പോൾ