റിസർവ് ബാങ്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ; പേടിഎം ഡയറക്ടർ മഞ്ജു അഗർവാൾ രാജിവച്ചു

പേടിഎം പേയ്‌മെൻ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ മിക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) ഉത്തരവിട്ടതിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം