സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി നടത്തിയ ദൃശ്യം: മണിപ്പൂരിൽ സ്ഥിതി വഷളാകുമെന്ന് ഭീതി 

ദില്ലി: മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാകുമെന്ന് ഭീതി ഉയർന്നു. മെയ് നാലിന് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി നടത്തി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച