സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മോശം കമന്റിടുന്നവര്‍ ഒരുപണിയുമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നവർ: മമ്ത മോഹൻദാസ്

നല്ല കമന്റിടുന്നവര്‍ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണെന്നും, ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് മോശം കമന്റിടുന്നതെന്നും, ഹേറ്റ് കമന്റിടാന്‍ എന്തിനാണ്

തൊലിപ്പുറത്തെ നിറം നഷ്ടപ്പെടുന്നു: തന്റെ രോ​ഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി മംമ്താ മോഹൻദാസ്

മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ അം​ഗീകരിക്കുന്നു… എനിക്ക് നിറം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു