കോടതി ഉത്തരവ്; പാക്കിസ്ഥാനിലെ വ്യാജ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഷോറൂം പൂട്ടി

ഞങ്ങളുടേത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌ത ബ്രാൻഡ് മൂല്യം ഞങ്ങൾക്ക്