പ്രതിപക്ഷ ‘ഇന്ത്യൻ’ സഖ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണ് കേന്ദ്രം പാചകവാതക വില കുറച്ചത്: മമത ബാനർജി

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി പാചക വാതക വില കുതിച്ചുയരുകയും ഇത് ഒരു പ്രധാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ