അതിർത്തി കടന്നുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കടത്തൽ; കശ്മീരിലെ 5 സൈനികർക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കുപ്വാര ജില്ലയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ