ഭരണം പരാജയം; കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ മരിച്ചതുപോലെയാണ്: ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ

മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സർക്കാർ സമയം പാഴാക്കുകയാണെന്നും ഇത് അധികകാലം തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും എല്ലാ നേതാക്കളും