സാൻ ഡീഗോ ഓപ്പൺ 2024: കോസ്റ്റ്യുക്ക് ടോപ്പ് സീഡ് പെഗുലയെ പുറത്താക്കി; ഫൈനലിൽ ബോൾട്ടറെ നേരിടുന്നു

ആദ്യ സെറ്റിൽ പെഗുല 5-1 ന് ലീഡ് നേടിയ ശേഷം, കോസ്റ്റ്യുക്ക് റാക്കറ്റ് രണ്ട് തവണ വെറുപ്പോടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്നാൽ