പിവി അൻവറിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലെ പാർക്കിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലെന്ന് കൂടരഞ്ഞി പ‌ഞ്ചായത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ

പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ഇല്ലെന്ന വിവരാവകാശ രേഖ നേരത്തെ ഹർജിക്കാർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നായിരുന്നു ലൈസൻസ്