കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്ത് കോടിയേരി സ്മാരകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം വാക്സ് മ്യൂസിയത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ മെഴുക് പ്രതിമയിൽ മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി ഹാരാർപ്പണം നടത്തി. സിപി എം തിരുവനന്തപുരം