സസ്യാഹാരം മാത്രമേ വിൽക്കൂ എന്ന നിബന്ധന പാലിക്കണം ;കെഎഫ്‌സിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് അയോധ്യയിലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം

നിലവിൽ അയോധ്യയിൽ തങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കെഎഫ്‌സിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. പക്ഷെ "ഞങ്ങൾ അവരെ ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു

‘ചിക്കൻ’ എന്ന വാക്കിന്റെ മേൽ കെഎഫ്‌സിക്ക് പ്രത്യേക അവകാശം അവകാശപ്പെടാനാകില്ല: ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

'ചിക്കൻ സിങ്കർ' എന്നതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നിരസിച്ചത് ചിക്കൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.