വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരവേദിയിൽ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് “കാക്കിപ്പട”.

വ്യത്യസ്തമായ റിലീസ് പ്രഖ്യാപനവുമായി “കാക്കിപ്പട”. ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ്‌ മത്സരത്തിൽ ആർത്തിരമ്പുന്ന കാണികളെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് “കാക്കിപ്പട” എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ്