രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിൽ പ്രതിസന്ധി; മുൻ എംഎൽഎമാർ ഉൾപ്പെടെ 16 പ്രമുഖർ ബിജെപിയിൽ

സംസ്ഥാനത്തെ മുൻ എംഎൽഎമാരായ മോത്തിലാൽ ഖരേര, അനിതാ കത്താര, ഗോപിചന്ദ് ഗുർജാർ, വിരമിച്ച ജഡ്ജി കിഷൻ ലാൽ ഗുർജാർ, മധ്യപ്രദേശ്

കൊളീജിയം സംവിധാനം ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമല്ല; ജഡ്ജിമാർ വിധിയിലൂടെ സംസാരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി

ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊളീജിയം സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു റിജിജു.