ഉത്തരാഖണ്ഡ്: ജോഷിമഠം ‘ജ്യോതിർമഠം’ എന്നും നൈനിറ്റാൾ കോസ്യ കുടൗളി ‘കൈഞ്ചി ധാം’ എന്നും പുനർനാമകരണം ചെയ്തു

ജ്യോതിർമഠം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സ്ഥലം പിന്നീട് ജോഷിമഠം എന്ന പേരിൽ പ്രചാരത്തിലായി. ബദരീനാഥ് ധാമിലേക്കുള്ള കവാടമായാണ് ജോഷി

ഭൂമിയുടെ തകർച്ച വർദ്ധിക്കുന്നത് അതിവേഗം; ജോഷിമഠ് 12 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 5.4 സെന്റീമീറ്റർ താഴ്ന്നു

സബ്‌സിഡൻസ് ബാധിച്ച ഹോട്ടൽ പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. നഗരത്തിലെ 700 ഓളം കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വിള്ളലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്