രാമക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ; മുസ്ലീങ്ങൾ പള്ളികളിൽ പതിനൊന്ന് തവണ ‘ ജയ് ജയ് റാം’ വിളിക്കണമെന്ന് ആർഎസ്എസ് നേതാവ്

ഈ മാസം 22-ന് രാത്രി 11-2 മണിക്കുള്ളിൽ ഇബാദത്ത് ഗാഹുകളും പ്രാർത്ഥനാ ഹാളുകളും ഗംഭീരമായി അലങ്കരിക്കാനും രാമക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ്