ഞാൻ ഇനി കളിക്കില്ല എന്നും എൻ്റെ കരിയർ അവസാനിച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു: ബുംറ

റിസ്വാൻ്റെ ബിഗ് വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ബുംറ സംസാരിച്ചു. “എൻ്റെ മൂന്നാം ഓവറിൽ - അത് ഒരു നിർണായക ഘട്ട