ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ 100 ദിനങ്ങൾ; ജയ്പൂരിൽ സംഗീത കച്ചേരിയോടെ ആഘോഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്

ഡിസംബർ 16ന് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര 100 ദിവസം തികയ്ക്കുമെന്നും ഇതൊരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കുമെന്നും രമേശ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.