രാഹുൽ ഗാന്ധി ധരിച്ചത് ‘റെയിൻകോട്ട്, ജാക്കറ്റല്ല’; പ്രതിരോധവുമായി കോൺഗ്രസ്

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വെള്ള ടീ ഷർട്ട് - കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ കാൽനടയാത്രയ്ക്കിടെ - പലപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ ഇടം