ഒമ്പത് തവണ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ചാമ്പ്യനായ ക്രിസ്റ്റീന മ്ലാഡെനോവിച്ച് ഐടിഎഫ് വനിതാ ഇവന്റ് കളിക്കും

മുംബൈയിലും സോലാപൂരിലും നടന്ന ടൂർണമെന്റുകൾക്ക് ശേഷം മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റ് ലോൺ ടെന്നീസ് അസോസിയേഷൻ (MSLTA) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ