ഒക്‌ടോബർ 7-ന് പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്രായേൽ കേണലിനെ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഹമാസ്

കേണൽ അസഫ് ഹമാമിയെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ പരിക്കേറ്റതായി ഹമാസ് സായുധ വിഭാഗം അൽ ഖാസിം ബ്രിഗേഡ്സ് പറഞ്ഞു. എന്നാ;ൽ ഒരു തെളിവും