സല്‍ഭരണത്തിനും സമാധാനത്തിനും ക്രമസമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും പേരുകേട്ട സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ്: പ്രധാനമന്ത്രി

ഒരുകാലത്തെ യുപിയെക്കുറിച്ച് ആര്‍ക്കും പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ ചിന്തകളെല്ലാം അപ്രസക്തമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി

കേരളം ഇപ്പോൾ വ്യവസായമേഖലയിലും വൻകുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു; സിപിഎം

വ്യാവസായികകേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ സംരംഭകവർഷം പദ്ധതി എന്ന് പ്രസ്താവന പറയുന്നു.