ഗൂഗിൾ എഐ ടെക്‌നോളജി മോഷ്ടിച്ചു; ചൈനീസ് പൗരൻ യുഎസിൽ അറസ്റ്റിൽ

അമേരിക്കൻ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങളും മോഷ്ടിക്കുന്നത് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും വിനാശക