കേരളത്തിൽ വീണ്ടും കൊവിഡ് പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്നു ; ആരോപണവുമായി ഹൈബി ഈഡന്‍

ജനങ്ങള്‍ സ്വന്തമായി സുരക്ഷ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത്. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ജീവനും ഭീഷണിയാകുന്ന