ഹോളി ആഘോഷിക്കില്ല; രാജ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ ഒരു ദിവസത്തെ ധ്യാനം നടത്തുന്നു

രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമാണെന്നും അതിനാൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.