പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഏറ്റവും ഉന്നത നേതാവ്; എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ

ഇന്ത്യയിൽ ആരും തന്നെ കേൾക്കില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അറിയാം. അതിനാൽ, ലണ്ടനിൽ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധരെ ശേഖരിക്കുകയും അവരുടെ