ബിജെപി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് 2000 രൂപ വിലവരും : മമത ബാനർജി

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ ആവാസ് യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അവർ ബിജെപി നേതൃ

കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 12.1 ശതമാനമായി ഉയർന്നു; സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു

2012–13 ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന വളർച്ചാനിരക്കാണ് ഇത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്തേജക പദ്ധതികൾ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.