ഹരികൃഷ്ണന്‍സിലെ നായിക മീരയായി ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നെ; മീന പറയുന്നു

നായകന്മാർ രണ്ട് പേര്‍ക്കുമായി ഒറ്റ നായികയായി വരാന്‍ മീനക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മറ്റ് സിനിമകളുടെ തിരക്കിനാല്‍ അത്