ദക്ഷിണകൊറിയയിലെ ഹാലോവീൻ ദുരന്തം: 120 ലേറെ പേർ മരിച്ചു

ഹാലോവീൻ ആഘോഷത്തിനിടെ, ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 120 കടന്നതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു