ലോകകപ്പിലെ പരാജയങ്ങൾ; ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ സാഹചര്യങ്ങളും വേദികളെ പരിചയമില്ലാത്തതുമാണ് കാരണം: പകിസ്ഥാൻ കോച്ച്

തുടർച്ചയായ നാല് തോൽവികളോടെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ സെമി ഫൈനൽ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. അവസാന നാല് ഘട്ടങ്ങൾ