മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോതബയ രാജപക്‌സെ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് തിരികെയെത്തി

ദുബായ് സന്ദർശനത്തിനിടെ രാജപക്‌സെ "ഫെയിം പാർക്ക്" എന്ന വിദേശ മൃഗ ഫാം സന്ദർശിച്ചതായി newsfirst.lk ന്യൂസ് പോർട്ടൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.