ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരേയൊരു വഴി; ആദം ഗിൽക്രിസ്റ്റ് പറയുന്നു

ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരേയൊരു വഴി ടോസ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണെന്ന് ഗില്‍ക്രിസ്റ്റ്

ലോകത്തിലെ നാലിൽ ഒരാൾ 2035ഓടെ ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടും: ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മന്ത്രി

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം മൂലം 2035-ഓടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നാലിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടുമെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം